Eens in de zoveel tijd komt er weer een discussie over identiteitsbewijzen, zoals de laatste jaren over de identificatieplicht is gebeurd, waarvoor dan ook speciaal een kaart is ontwikkeld. U weet nog wel hoe fout dat allemaal is gegaan.
Nu ontstaat er opnieuw een discussie, namelijk over een chipkaartje dat burgerpas genoemd wordt. Of dat ding er snel komt of dat het lang zal duren, daar zijn de deskundigen het niet over eens. Wel is duidelijk dat de elektronische burgerpas weer meer gegevens zal bevatten dan de identiteitskaart. Dus niet alleen het SoFi-nummer, maar ook je ziekenfondscode, bankpasjes, alle gegevens uit de gemeentelijke basisadministratie, rijbewijs en alle gegevens die verder nog van belang worden geacht.
Ik ben nog steeds een tegenstander van die identificatieplicht vanaf twaalf jaar en van het opslaan van gegevens op een kaart zonder dat me gevraagd wordt of ik dat wel wil. Ik zie ook nog steeds de gevaarlijke kant van de huidige kaart als hij in verkeerde handen komt, alleen al om de simpele reden dat je adres erop staat.
Ik besef dat elektronische ontwikkelingen razendsnel gaan en dat er - ondanks mijn aversie - wel zo'n chipkaart zal komen. In de nabije toekomst gaan wij dus alles via gleuven doen. Betalen, rijbewijscontrole, identificatie, een bestelling bij de apotheek, naar de dokter gaan, medische gegevens, het komt allemaal op de kaart te staan, burgerlijke staat, adres, SoFinummer, werkend of niet werkend, inkomensgroep, belastinggegevens, banklimiet.
Een code hoeft niet meer onthouden te worden, dat zijn we zelf.