New York - Het is menig Kopenhagen-ganger wellicht ontgaan, maar de Amerikaanse greenosphere (bargoens voor de wereld van milieuactivistische blogs) is vol van de cartoon The Story of Cap & Trade. Dit filmpje waarschuwt in tien minuten voor de mogelijk desastreuze gevolgen van een cap and trade-systeem, althans, zoals de makers van het filmpje die voorzien. The Story of Cap & Trade is gemaakt door Annie Leonard, een voormalige Greenpeace-medewerker die eerder de populaire cartoon The Story of the Stuff (2007) maakte en online verspreidde. Dat filmpje hebben tien miljoen mensen gezien. Meer dan zevenduizend scholen, kerken en andere belangstellenden hebben een dvd-versie besteld.

Deze positieve response had ongetwijfeld te maken met de eenvoud van de video. De zwartwit-animatiestijl maakt het makkelijk om Leonards verhaal te volgen en de vaak humorrijke beelden vormen een goede tegenhanger voor de lompheid van de gepresenteerde feiten. ‘We zullen beginnen met extractie, een duur woord voor de exploitatie van natuurlijke middelen, wat weer een duur woord is voor het trashen van de planeet,’ zegt Leonard in haar lieflijkste onderwijzersstem. ‘Dat ziet er als volgt uit: we hakken bomen om, we blazen bergen op voor het metaal er binnenin, we gebruiken al het water en we roeien alle dieren uit.’ Leonard heeft nu The Story of Cap & Trade gemaakt omdat ze verwacht dat Kopenhagen zal uitdraaien op een onderhandeling over een in te voeren cap and trade-systeem, dat via een gereguleerde handelsmarkt de mondiale co2-uitstoot drastisch moet verminderen. Leonard vreest dat cap and trade niet genoeg zal doen aan ‘s werelds schadelijke uitstoot. Haar grootste bezwaar is dat het systeem slechts afleidt van het echte probleem: als maatschappij moeten we bereid zijn om opofferingen te doen, in plaats van een naar Wall Street-model ontworpen boekhoudsysteem te creëren dat mogelijk niet eens volstaat.

Zo enthousiast als milieuactivisten waren over The Story of Stuff, zo zuur wordt nu gereageerd op Leonards nieuwste vrucht. Allereerst vanwege de timing: net nu de beweging haar kaarten zet op wat gezien wordt als 'de minst slechte van alle haalbare oplossingen’, gaat er eentje uit eigen gelederen dwars liggen. Maar er klinken ook inhoudelijke bezwaren tegen The Story of Cap & Trade. Veel gepresenteerde feiten zouden te zeer zijn gemanipuleerd dan wel gesimplificeerd, zoals ook de aangedragen oplossingen - solide caps, strenge wetten, burgerlijke actie en co2-vergoedingen - te simpel zouden zijn. Laat dat laatste nou net de kracht van The Story of Cap & Trade zijn.