Het betreffende nummer, dat op vele plaatsen was uitverkocht, valt na te bestellen door overmaking van 3 7,- op girorekening 5945692 van De Groene Amsterdammer onder vermelding van de letters CD.