Cd-undercover

De reportage over de Centrumdemocraten, die verleden week in De Groene is afgedrukt, is mede tot stand gekomen dank zij de steun van het Fonds Bijzondere journalistieke Projecten.

Het betreffende nummer, dat op vele plaatsen was uitverkocht, valt na te bestellen door overmaking van 3 7,- op girorekening 5945692 van De Groene Amsterdammer onder vermelding van de letters CD.