Er zijn verschillende geluiden. Het ene zegt: een socialer gezicht voor het CDA. Het andere zegt: een herkenbaarder christelijk gezicht voor het CDA. In beide gevallen zullen delen van de achterban protesteren, hetgeen zelfs tot een splitsing zou kunnen leiden. Als je de nieuwe voorzitter op de televisie hebt gezien, met zijn grap met de enorme carnavalsoren en zijn optreden, kun je alleen maar verwachten dat het christelijker wordt, geloviger, orthodoxer.
Een andere groep wil juist een minder CDA-gehalte. Maar wat het ook wordt, wat heb je als partij in juni 1995 aan de aanpassing van het verkiezingsprogramma? De verkiezingen voor de Tweede Kamer hebben dit jaar plaatsgevonden. De Statenverkiezingen zijn voor juni 1995. Het zal dus altijd mosterd na de maaltijd zijn.
Of denkt de oppositie in de Tweede Kamer zich anders te kunnen gaan opstellen na wijzigingen in het oude verkiezingsprogramma? Een Tweede-Kamerfractie heeft een eigen verantwoordelijkheid als het om standpunten gaat en zal zich daarna moeten verantwoorden tegenover het partijcongres.
Het lijkt me dus een hoop werk voor niks, tenzij het CDA verwacht dat dit paarse kabinet geen vier jaar zal blijven zitten, dan hebben ze bij de val van paars vast een nieuw programma. Read my lips…
Dit kabinet zal er alles aan doen om de termijn van vier jaar vol te maken, juist ook vanwege het CDA en de oppositierol waar nog niets van terechtkomt. Maar natuurlijk ook vanwege de andere koers die al wel zichtbaar is. Let eens op minister Melkert, hij doet het voortreffelijk en stuurt op een sociaal-democratische manier. Let op premier Kok en de veel ontspannener wijze waarop hij zich presenteert. Minister Borst, minister Sorgdrager - ze mogen er zijn! Alleen die Bolkestein en de buitenlanders, bah!