Centraal orgaan

Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) is verantwoordelijk voor de azielzoekerscentra (AZC’s) in Nederland. Het was dit Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) dat de noodklok luidde toen bleek dat die centra overvol waren. En de Aanmeldcentra (de AC’s) en natuurlijk de Opvangcentra (OC’s). Allemaal vol en allemaal zorgekindjes van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

En allemaal nieuwswaardig. Maar hoe los je dat op als de naam van zo'n club uit vier woorden bestaat, terwijl de afkorting maar drie letters heeft? Zou de nadruk op ‘orgaan’ liggen, of op 'opvang’? Rare kronkel, die menig journalist in gewetensnood heeft gebracht: als de overheid écht het beste met de vluchtelingen voor heeft, dan zal 'opvang’ wel met kapitalen staan, maar moeten we ze eigenlijk niet wantrouwen en 'orgaan’ met een hoofdletter plaatsen?
Eind van het verhaal: iedere krant doet het anders en zelfs tussen commentaar, berichtgeving en achtergrondverhaal zitten verschillen.
De woordvoerder: 'Tot vijf jaar geleden was onze naam Centrale Opvang Asielzoekers. Hierna werden wij een zelfstandig bestuursorgaan. De naam werd toen Centraal Orgaan opvang asielzoekers, alleen hoofdletters bij de eerste twee woorden. De afkorting COA is blijven bestaan omdat deze bekend was.’
Eindelijk enige duidelijkheid, al blijft het de vraag waarom binnen dit orgaan niet de Opvang centraal staat.