Beijing – De Chinese machthebbers wrijven zich in hun handen na de smadelijke aftocht van de Amerikanen en de internationale troepenmacht uit Afghanistan. Het vertrouwen van westerse landen in president Biden die met zijn oude bondgenoten een tegenwicht wil vormen tegen het machtige China is zwaar geschonden. Deze tweespalt speelt China in de kaart. Beijing is nu aan zet.

De ironie… Terwijl gematigde moslims in China zelf zwaar worden onderdrukt – de Oeigoeren in de provincie Xinjiang verdwijnen massaal in ‘heropvoedingskampen’ – doet Beijing zijn uiterste best om de fundamentalistische islamitische Taliban te behagen. Van het ‘democratische ideaal’ in Afghanistan rest vooral chaos en destructie, schampert de Global Times, de spreekbuis van Beijing. ‘Terreurorganisaties hebben vrij spel. En ondanks twintig jaar van bezetting is Afghanistan voor zijn elektriciteit nog steeds afhankelijk van de buurlanden en heeft slechts 67 procent van de bevolking toegang tot drinkwater.’ Maar de redding is nabij. Pakistan, Rusland, India en China zullen zich nu bekommeren om het land. China is volgens de Global Times zonder twijfel de beste partner om te helpen met de wederopbouw. Zodra de rust terug is zullen Chinese staatsbedrijven zich storten op de telecomsector, het bouwen van dammen en waterreservoirs en op grondstoffen.

De Chinese staatsonderneming China Metallurgical Corporation bezit sinds 2007 de exploitatierechten van de kopermijn in Mes Aynak, maar daar is nog bijna niets uit de grond gekomen ‘vanwege decennia van chaos dankzij de Amerikaanse bezetting’. China aast bovendien op kostbare vreemde aardmetalen en mineralen die belangrijk zijn voor de hightech-sector.

Ook is Afghanistan het ontbrekende puzzelstukje in het ‘Belt & Road’-project, een wereldwijd infrastructureel netwerk dat de handel met China moet stimuleren en diens bouwsector grote opdrachten oplevert. Nu kunnen er eindelijk spoorlijnen door Afghanistan worden aangelegd die China direct verbinden met Pakistan en Centraal-Azië. De Global Times houdt de ‘indringer’ Washington en andere westerse landen verantwoordelijk voor langdurige mensenrechtenschendingen in Afghanistan. Dat het land voor de komst van de buitenlandse troepenmacht een absolute hel was voor vrouwen wordt nergens genoemd. Het waarborgen van de rechten van vrouwen is dan ook geen voorwaarde voor Chinese investeringen. Wel moet Kabul terroristische groeperingen onschadelijk maken, zoals de Islamitische Beweging van Oost-Turkestan die uit is op de onafhankelijkheid van Xinjiang. Want voor tulbanden, baarden, gezichtssluiers en koranverzen op eigen bodem deinzen zelfs de grootste opportunisten in Beijing terug.