Beijing – In de pseudo-onafhankelijke enclave Hongkong wordt de bewindvoerder gewoonlijk vrijwel unaniem aangewezen door een comité van 1193 zakentycoons en Beijing-getrouwen. De gewone bevolking heeft vooralsnog geen stem.

Afgelopen zondag steunde China bij gebrek aan beter de technocraat CY Leung. Maar hij kreeg de handen niet op elkaar, hij kreeg maar 58 procent van de stemmen. En dat magere resultaat zit China helemaal niet lekker. Zeker niet nadat de oorspronkelijke kandidaat werd opgeofferd aan het naar Beijingse smaak kleinzielige Volksempfinden in de zuidelijke metropool. Hij zou zich schuldig hebben gemaakt aan ordinaire buitenechtelijke seks en het illegaal bouwen van een karaoke- en wijnkelder onder een van zijn villa’s. Dat terwijl hij eerder als topambtenaar in de uiterst krap bemeten enclave juist verantwoordelijk was voor ruimtelijke ordening. Onschuldige kwajongensstreken in Beijing, maar in Hongkong meer dan genoeg om hem compleet onaanvaardbaar te maken voor het volk waarover hij zou moeten regeren.

Na een ellenlange en pijnlijke stilte zette Beijing daarom alsnog z’n volle gewicht achter de kandidatuur van CY Leung. ‘Dat ze eerst diep moeten buigen voor populaire lokale sentimenten en dan vervolgens de dunste overwinning sinds de overname in 1997 behalen is voor het keizerlijke hof een vernederende ervaring’, zegt analist Stephen Vines. Desertie onder de 1193 Hongkongse kiesgerechtigden was eerder ronduit ondenkbaar, maar nu durfden velen wel degelijk Beijings oekazes naast zich neer te leggen.

Dat CY Leung het juist vanwege ­Beijings steun niet gemakkelijk zal krijgen in zijn komende ambtsperiode is waarschijnlijk het understatement van het jaar. Door klassenstrijd verscheurd – zoals Vines het uitdrukt – heeft Hongkong de diepste welvaartskloof in Azië en tegelijkertijd de hoogste onroerendgoedprijzen ter wereld. De zorgen om de persvrijheid en vrijheid van meningsuiting zijn groot. Leung moet vechten tegen een peilloos populair wantrouwen tegen iedereen die de zegen van Beijing geniet. Eerder beloofde Beijing Hongkong al voor 2007 algemeen kiesrecht, daarna voor dit jaar en nu voor 2017, maar dat dat inderdaad naar de letter zal worden uitgevoerd geloven weinigen. ‘De oppermeesters in Beijing zullen er in 2017 niet echt onderuit kunnen’, zegt Vines, ‘maar ongetwijfeld zal met de regelgeving iedere onwelgevallige kandidaat worden buitengesloten. Niks persoonlijks, zeggen ze dan, maar uw kandidatuur voldoet helaas niet aan de kieswet.’