Met dank aan China. De volksrepubliek pompte het afgelopen anderhalf jaar ruim tien miljoen euro in de renovatie van het ministeriegebouw, dat het in 2006 aan Suriname had geschonken. Zonder Chinese hulp was er natuurlijk ook nooit sprake geweest van een renovatie. Suriname kampt momenteel met de ergste economische crisis in bijna twintig jaar. Het Internationaal Monetair Fonds berekende dat de Surinaamse economie dit jaar met negen procent is gekrompen. De regering van president Desi Bouterse slaagt er niet eens meer in maandelijks alle ambtenarensalarissen op tijd uit te betalen, laat staan dat ze overheidsgebouwen zou renoveren.

Uiteraard verwacht China in ruil voor al die gulheid wel een wederdienst, merkte ambassadeur Zhang Jinxiong fijntjes op toen hij begin deze maand het opgekalefaterde ministeriegebouw opende. ‘De afgelopen jaren hebben we erg veel steun gehad van Suriname bij stemmingen in de Verenigde Naties. We hopen natuurlijk dat dit zo mag blijven’, zei Zhang.

Niet zomaar een mededeling. Het is dé reden waarom Beijing zo’n sterke diplomatieke aanwezigheid heeft in het Caribisch gebied. Niet alleen in Suriname, ook op eilandjes als Dominica (72.000 inwoners), Grenada (110.000 inwoners) of Antigua en Barbuda (91.000 inwoners). Geopolitiek hebben die misschien niks te betekenen, ze bezitten allemaal wel een stem in de VN. Een stem die net zoveel waard is als de stem van een grootmacht wanneer resoluties over gevoelige thema’s als mensenrechten of Taiwan ter stemming worden gebracht.

Het overgrote deel van de Caribische landen loopt maar al te graag in de pas van Beijing als daar gulle schenkingen tegenover staan. ‘China is de belangrijkste ontwikkelingspartner van Suriname. Het draagt op verschillende manieren en met vele projecten bij aan onze nationale ontwikkeling’, sprak president Bouterse eerder dit jaar op een receptie van de Chinese ambassade in Paramaribo.

Beijing heeft voor Suriname namelijk nog veel meer in petto dan een gerenoveerd gebouw. Er is ook een nieuw ziekenhuis beloofd, honderden sociale woningen en een bijna renteloze lening van driehonderd miljoen euro. Ambassadeur Zhang: ‘De samenwerking met Suriname is erg goed, en dat willen we zo houden.’