Beijing – Veel Amerikaanse soldaten op bases en schepen in de westelijke Pacific en de Indische Oceaan hebben het coronavirus opgelopen. De twee in dit gebied opererende Amerikaanse vliegdekschepen liggen aan de ketting met besmette mariniers aan boord. In Amerika heeft het leger de handen vol aan de virusbestrijding. Xi Jinping buit deze kans uit en laat in de Zuid-Chinese Zee en bij Taiwan China’s spierballen zien. China eist bijna de hele Zuid-Chinese Zee op met zijn vitale vaarroutes; vis, olie en gas. Die historisch zwakke claim overlapt de aanspraken van vijf andere landen en stuit op groot Amerikaans verzet. Met voldongen feiten zet China zijn aanspraken kracht bij. Het heeft eilandjes opgespoten, ze omgebouwd tot militaire bases, eilandjes van andere landen gekaapt, hun vissersboten verjaagd of geramd, hun boorinstallaties weggesleept.

De militaire acties van de Chinese kustwacht en gemilitariseerde vissersschepen blijven vrijwel onder de radar. Vorige week bracht China een Vietnamese vissersboot tot zinken. Indonesische vissers worden standaard weggejaagd uit een gebied waarover Jakarta de economische soevereiniteit heeft. Oorlogsschepen van China, Vietnam en Maleisië houden elkaar dreigend in de gaten in een gebied waar ze alle drie naar olie willen boren. Taiwan wordt voortdurend geïntimideerd door Chinese militaire schepen en vliegtuigen. Taiwan zelf houdt oefeningen om op een invasie voorbereid te zijn.

Tot voor kort patrouilleerden de Amerikanen met oorlogsschepen en vliegtuigen bij de omstreden Chinese eilandjes en in de Straat van Taiwan. Dat gebeurde in naam van de vrijheid van scheepvaart; in werkelijkheid, zei China, om ons te provoceren. Taiwan vreest dat China de kans benut om een invasie uit te voeren, omgekeerd is China bang dat Taiwan de coronacrisis zal aangrijpen om de onafhankelijkheid uit te roepen.

En nu wordt het Pentagon afgeleid door een nog grotere vijand: het coronavirus. China profiteert er goed van: meer militaire oefeningen, verdere militarisering van de opgespoten eilandjes, grotere militaire druk op Taiwan, nog meer expansie in de Zuid-Chinese Zee. Nu president Duterte van de Filipijnen een militair verdrag met Amerika heeft opgezegd en steeds meer tegen China aanschurkt, is voor Beijing het moment gekomen om zich definitief meester te maken van een Filipijnse strategische klip in de Zuid-Chinese Zee. Het Amerikaanse leger wil twintig miljard dollar extra om na de coronacatastrofe Washingtons getaande machtspositie in dit deel van de wereld te herstellen.