Beijing – Als het tussen Amerika en China tot een oorlog komt, dan is het strijdtoneel nu al bepaald: Taiwan. De twee supermachten laten elkaar daar steeds meer hun militaire en diplomatieke spierballen zien. China provoceert Taiwan, Amerika provoceert China. De oorlogstaal in de Chinese pers doet vrezen dat Beijing na Hongkong ook Taiwan tot de orde wil roepen.

Jarenlang heeft de kwestie-Taiwan gesluimerd. China was tevreden met de ‘consensus van 1992’ tussen Beijing en Taipei: er is maar één China en Taiwan maakt daar deel van uit, maar beide partijen mogen zelf bepalen wat ze onder ‘één China’ verstaan. Begin vorig jaar doorbrak de Taiwanese president Tsai Ing-wen die status quo toen ze zei dat Taiwan niets van die consensus moet hebben. In de praktijk is het eiland immers al lang een zelfstandige staat, en het laatste wat het democratische Taiwan wil is om net als Hongkong door het dictatoriale China te worden geabsorbeerd. Taiwan wil daarom geen formele afscheiding, want dan zou er prompt een Chinese invasie volgen.

Als de Chinese president Xi Jinping om één feit de geschiedenis wil ingaan, dan is het de hereniging met Taiwan, goedschiks of kwaadschiks. Omdat goedschiks nauwelijks meer mogelijk lijkt, grijpt Xi naar militair machtsvertoon. Om de haverklap houdt China vlak bij het eiland militaire oefeningen, en vrijwel dagelijks vertonen Chinese oorlogsschepen en gevechtsvliegtuigen zich in de wateren en het luchtruim rond Taiwan, liefst op een moment dat daar hoge Amerikaanse bezoekers zijn. Want ook Amerika heeft de status quo doorbroken. Officieel hebben de VS geen relaties met Taiwan, maar toch halen ze de politieke en militaire banden met het eiland steeds nauwer aan. Amerikaanse oorlogsschepen laten zich voortdurend zien in de Straat van Taiwan. Zo wordt Taiwan de Amerikaans-Chinese koude oorlog ingetrokken.

Koude oorlog? Hoofdredacteur Hu Xijin van de Global Times, een agressieve spreekbuis van China’s expansionisme, is voor een echte oorlog niet bang. Een grote militaire manoeuvre rond Taiwan noemde hij een ‘praktijkrepetitie voor een overname van het eiland’. Daarmee maakte China duidelijk ‘dat het niet langer het slinkse complot tussen de Amerikaanse regering en de separatistische krachten tolereert’. Dit complot moet worden ontmanteld, ‘anders zullen de Volksbevrijdingsstrijdkrachten hun militaire operaties steeds verder opvoeren tot een ultieme confrontatie’. En als de Amerikanen Taiwan te hulp komen? Geen nood, vindt Hu: het Chinese leger zal ze verslaan en daarmee ‘de Amerikaanse hegemonie-ambities een zware slag toebrengen’.