China mag een economische en politieke wereldmacht zijn, op intellectueel vlak blijft het een zwart gat. Verstikt de censuur iedere aanzet tot creatief denken of kampt het Westen met een blinde vlek?
In dat laatste begint in ieder geval verandering te komen. Interessant in dat opzicht is het artikel van Zhang Yongle in New Left Review http://www.newleftreview.org/?page=article&view=2704. Hij bespreekt de geschiedenis van het maandblad Dushu, met ruim honderdduizend abonnees een van de leidende intellectuele bladen in China.
Interessanter nog is dat Dushu kritiek op de politieke en economische koers van de regerende communistische partij tot voor kort niet schuwde. De visies van zowel liberalen als nieuw-linkse criticasters komen aan bod. ‘No forbidden zone in reading’ luidt het motto dan ook. Het – vrij academische – tijdschrift bood de afgelopen decennia bovendien een venster op de intellectuele wereld buiten China. Uiteenlopende buitenlandse progressieve denkers kwamen aan bod, van Jürgen Habermas en Arundhati Roy tot Antonio Negri en Jacques Derrida.
Of dit in de nabije toekomst zo blijft, is overigens de vraag. De twee hoofdredacteuren die het blad de afgelopen jaren zijn kritische gezicht gaven, zijn recentelijk ontslagen. De verboden intellectuele zones zijn hardnekkiger dan gehoopt.