Cijfers wietexport overdreven

De door de Taskforce Aanpak Georganiseerde Hennepteelt van politie en het Openbaar Ministerie verspreide cijfers over de export van Nederlandse cannabis zijn gebaseerd op drijfzand. Dat stellen onderzoekers, werkzaam bij overheidsdiensten en universiteiten, vandaag in een reconstructie gemaakt door De Groene Amsterdammer.

In de afgelopen jaren heeft de Taskforce met succes de publieke opinie over hennepteelt veranderd, onder meer door te claimen dat tachtig procent van de in Nederland geproduceerde wiet zou worden geëxporteerd door criminele organisaties, die met gebruik van grof geweld enorme winsten maken. Het cijfer is door de Taskforce nooit onderbouwd, maar het beeld vond de afgelopen jaren weerklank in media en politiek. De Taskforce gebruikte een communicatiebureau om dit beeld te verspreiden.

Vooral de hoge schattingen van de productie en export komen niet overeen met de werkelijkheid. Desalniettemin houdt de Taskforce opzettelijk al jaren vast aan gegevens die niet stroken met eerdere onderzoeksresultaten, onder meer van het Korps Landelijke Politiediensten.

Donderdag 1 maart vindt in de Tweede Kamer een debat plaats over het drugsbeleid.

Voor het volledige artikel: zie http://www.groene.nl/commentaar/2012-02-29/drugsbeleid-op-drijfzand