Brink Scholtz studeerde drama en psychologie aan de Rhodes Universiteit en maakte in Schotland theater met volwassenen met leermoeilijkheden. Sinds 2006 is ze ‘resident director’ voor het theatergezelschap Ubom! in Grahamstown. Voor deBuren schreef ze een Radioboek, een brief aan Multatuli en citybooks over Utrecht en Grahmstown.

[Download het citybook](http://radioboeken.eu/force-download.php?file=http://natrium.openminds.be/NLcitybooks_016.mp3).

Brink Scholtz © Ronald Giebel