citybooks: Erik Lindner

Erik Lindner schreef Charleroi. 10 gedichten naar aanleiding van zijn verblijf in de Waalse mijnstad. Zijn citybook bestaat uit een reeks gedichten waarin ‘elektriciteitskabels steken door het trottoir’ maar ook ‘voor even een regenboog boven het kanaal’ staat.

Medium erik lindner

Erik Lindner debuteerde met de dichtbundel Tramontane _(1996), waarna de bundels _Tong en trede _(2000), _Tafel _(2004) en _Terrein _(2010) volgden. In zijn gedichten stelt hij scherp op verrassende beelden en combineert hij een filmische montagetechniek met een sterk oog voor detail. Lindner is naast dichter ook poëziecriticus voor De Groene Amsterdammer_.

Download het citybook

_Foto Erik Lindner © [_Gezett.de](http://Gezett.de/)