Jaap Faber (Rotterdam 1985) studeerde musicologie, literatuurwetenschap en Nederlandse letterkunde aan de Universiteit van Utrecht. Hij was redacteur van Vooys en studeerde in 2009 af aan de Graduate School of Humanities (UU). Tot september 2012 werkte hij als lector Nederlands in Boekarest, sindsdien doceert hij taalverwerving, linguïstiek en Nederlandstalige literatuur in Boedapest (Károli Gáspár).

Download het citybook o

beeld: Jaap Faber © Ester Naomi Perquin