citybooks: Walter van den Broeck

Walter van den Broeck vertelt over zijn woonplaats Turnhout, die hij zich na vijfenveertig jaar nog altijd niet eigen heeft gemaakt. Hij besluit daar iets aan te doen. ‘Ik kocht een zelfinktende kantoorstempel van het merk COLOP Printer. Met dat apparaatje zou ik in de driehonderdnegenenzestig straten van Turnhout mijn stempel achterlaten.’

Medium waltervandenbroeck c koen broos.jpg

Walter van den Broeck (1941) is een van de grootste naoorlogse Vlaamse roman- en toneelschrijvers. Hij was medestichter en redactielid van het tijdschrift Heibel en redactielid van het Nieuw Vlaams Tijdschrift. Van den Broeck won verschillende prijzen, waaronder de Henriëtte Roland Holst-prijs in 1982 voor Brief aan Boudewijn en de Driejaarlijkse Prijs van de Vlaamse Gemeenschap (Proza) voor Het beleg van Laken 4 (onderdeel van zijn gelijknamige romancyclus) in 1993.

_Download het citybook