Walter van den Broeck (1941) is een van de grootste naoorlogse Vlaamse roman- en toneelschrijvers. Hij was medestichter en redactielid van het tijdschrift Heibel en redactielid van het Nieuw Vlaams Tijdschrift. Van den Broeck won verschillende prijzen, waaronder de Henriëtte Roland Holst-prijs in 1982 voor Brief aan Boudewijn en de Driejaarlijkse Prijs van de Vlaamse Gemeenschap (Proza) voor Het beleg van Laken 4 (onderdeel van zijn gelijknamige romancyclus) in 1993.

[Download het citybook](http://radioboeken.eu/force-download.php?file=http://natrium.openminds.be/NLcitybooks_052.mp3)