De klacht werd in Chicago voor de pers ontvouwd door de vice-voorzitter van de EEOC, Paul Igasaki. Door een Amerikaan van Japanse afkomst als woordvoerder te kiezen, wilde de regering aan de vooravond van Clintons reis naar Tokio benadrukken dat de klacht geen anti-Japanse geste is. Igasaki beweerde bovendien dat toestanden als deze in Japan niet voorkomen.
Wat gebeurde er in Normal? Vrouwen werden door opzichters en mannelijke collega’s voortdurend in borsten, billen en tussen de benen geknepen en aangesproken als ‘sletten, hoeren, teven en andere namen die ik niet wil herhalen’, aldus Igasaki. Tekeningen van seksuele organen en standjes met de namen van vrouwelijke werkneemsters (ont)sierden de fabrieksmuren en circuleerden via de lopende band. Kaderleden plaatsten vrouwen voor de keuze: seks of ontslag. Vrouwen die hun beklag deden werden belachelijk gemaakt, fysiek bedreigd of ontslagen. Mannen die protesteerden werden gestraft. Deze terreur werd volgens de EEOC uitgeoefend door arbeiders en ploegbazen, maar de hogere kaders zijn volgens de commissie medeschuldig omdat ze de situatie jarenlang gedoogden zonder in te grijpen.
Dit laatste wordt ontkend door de vice-president van Mitsubishi of America: ‘Seksuele discriminatie en intimidatie worden hier absoluut niet geduld. We zijn daar zeer streng in. Deze klacht is meer dan unfair. Ze is politiek gemotiveerd. Dit is een verkiezingsstunt.’
Helemaal ongelijk heeft hij mischien niet. De Clinton-regering heeft al eerder opvallende gebaren gemaakt in de richting van de vrouwelijke kiezers. Niet zonder succes. Zijn huidige voorsprong in de opiniepeilingen dankt de president uitsluitend aan vrouwen. Volgens de meest recente peilingen verdelen de mannen hun stemmen evenredig over Dole en Clinton - beiden krijgen 45 procent - terwijl 52 procent van de vrouwen Clinton prefereert en slechts 34 procent Dole. ‘Als die kloof zo breed blijft in november, kan Dole onmogelijk winnen’, meent een verkiezingsexpert.
Maar Clintons eigenbelang in deze zaak is geen bewijs van Mitsubishi’s onschuld. Voor de vrouwen doet de motivatie van de EEOC niet terzake. De mentaliteit die in de EEOC- aanklacht wordt beschreven, is discriminerend, gemeen en zeer onerotisch. Als de feiten worden bewezen, verdient Mitsubishi een fikse straf.