De Nederlandse jeugd is binnen Europa al jaren kampioen zuipen (gemiddeld veertien liter pure alcohol per jaar) maar de overheid nam het probleem tot nu toe vergeleken met andere landen niet zo nauw. Dat er vanuit volksgezondheid een plicht is tot een hard preventiebeleid wordt ondersteund door diverse onderzoeken. Het Trimbos Instituut laat zien dat alcohol onomkeerbare schade aanricht op met name het nog niet uitontwikkelde brein. In onder meer Haagse en Delftse ziekenhuizen worden sinds enkele jaren cijfers bijgehouden van gevallen die binnenkomen op de nachtdiensten. Een willekeurig voorbeeld: een meisje van vijftien wordt in coma en zwaar onderkoeld gevonden in de duinen met een promillage van 3,8 en hoeft nog net niet aan de nierdialyse. De ouders zijn geschokt, want ze dronk nooit, hoewel ze op vakantie wel eens een roseetje mocht meedrinken.

Uit een ander onderzoek blijkt dat de rol van ouders cruciaal is: een duidelijk nee werkt preventief. Dit geldt vooral in de fase dat jongeren nog niet of nauwelijks drinken. Als ze eenmaal begonnen zijn met regelmatig gebruik - ook aan de gezellige keukentafel thuis - hebben regels nog maar weinig invloed. Ook toonde de Universiteit van Twente een paar jaar geleden aan dat minderjarigen moeiteloos aan drank kunnen komen; bij een proef wist ruim 85 procent drank bij slijterijen te bemachtigen.

Harder aanpakken ja, maar niet zoals nu wordt voorgesteld. En niet vanwege het argument van PvdA-Kamerlid Bussemaker ‘dat kinderen dan uit angst voor straf niet meer naar het ziekenhuis zullen gaan’. Dat getuigt van weinig werkelijkheidszin, want de gevallen op de eerste hulp kunnen niet eens meer nadenken en worden horizontaal afgevoerd naar de intensive care. Wel realistisch is dat zo'n regel moeilijk handhaafbaar zal zijn (zie ook de gemakzucht van horeca, slijterijen en sportkantines). En je kunt er een fles wodka om verwedden dat een boete pubers niet wezenlijk zal afschrikken.

Beter is de leeftijd te verhogen naar achttien jaar, zoals in de meeste Europese landen - wat Wim van Dalen, directeur van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid, vorige week ook voorstelde. Maar hij zei er wrang bij: ‘Daar zit het bedrijfsleven niet op te wachten.’ Het scheelt immers aan inkomsten twee levensjaren maal veertien liter per jaar, en het is bekend dat de alcohollobby in handelsnatie Holland hardnekkiger is dan in andere landen. Terwijl twee jaar uitstel wel een goede boodschap zou uitzenden: tot die leeftijd is drinken slecht én strafbaar. Dat geeft ouders argumenten in discussies met hun kinderen, die nu vaak op hun zestiende verjaardag een zuipfeestje thuis mogen geven. Hoera, de kratjes en flessen staan vrolijk op tafel en het zakgeld kan twee jaar eerder rijkelijk vloeien naar de kastelein.