Wat het debat in de Tweede Kamer vorige week nu precies heeft toegevoegd aan de door Paul Scheffer ontketende integratiediscussie, is voor weinig mensen echt helder geworden. pvda en vvd hebben de messen geslepen en lijken waarachtig weer tegenover elkaar te staan. En dat een maand voordat de twee partijen samen in de slag moeten over de nieuwe verdeelsleutel voor de extra miljarden van Gerrit Zalm – ook al zo’n gevoelige tegengestelde-belangenkwestie. Kritische uitspraken over de positie van minderheden in het onderwijs en op de arbeidsmarkt, door vvd-voorman Dijkstal enige weken geleden nog aan het adres van de pvda geuit, bleven nu echter achterwege. Wat Melkert weer de gelegenheid gaf terug te slaan. Dijkstal is iemand ´die wij niet kennen als iemand die onwaarheden aan elkaar rijgt, zoals hij heeft gedaanª, sneerde hij.

En inderdaad, het is jammer dat Dijkstal weigerde zijn kritiek in het parlement te herhalen. Het zou het debat minder vrijblijvend hebben gemaakt. Toch was men er in vvd-kringen een stuk eerder bij. Daar werd enkele jaren geleden al tegen menig heilig minderhedenhuisje getrapt. Het Scheffer-debat, dat op verzoek van de pvda een vervolg kreeg in de Tweede Kamer, is van begin af aan een pvda-debat geweest. De vvd en ook het cda, dat zich op het nationalistische af met de felst bekritiseerde kanten van het Scheffer-essay (de verloochening van de Nederlandse samenleving door de Nederlanders zelf) afficheerde, heeft het integratiedebat al enkele jaren geleden gevoerd. Toen bleef Melkert echter stil.

De meest opzienbarende uitkomst van het debat kwam van minister voor Integratiezaken Van Boxtel (d66). Na afloop van de besprekingen in de Kamer werd hem voor de camera’s van Den Haag vandaag gevraagd wanneer in Nederland de eerste allochtone minister geïnstalleerd zal worden. In 2002? Het antwoord van Van Boxtel typeert zijn inspanningen en betrokkenheid. ´Dat kan nog wel tien, vijftien jaar durenª, antwoordde hij tot schrik van een horde Kamerleden die, volgens de kabinetsdefinitie uit 1989, allochtoon zijn. Onbedoeld gaf Van Boxtel aan in welke zin het debat dat intellectueel Nederland de afgelopen maanden heeft beziggehouden niet helemaal succesvol was. In de discussie zijn de allochtonen zelf, de ministers van 2015, nauwelijks aan het woord gekomen. Behalve dan Ahmed Aboutaleb, directeur van multicultureel instituut Forum. Maar dat is geen allochtoon, liet vvd-ethica Heleen Dupuis zich onlangs in een door De Groene georganiseerd debat met gpv-Kamerlid Van Middelkoop ontvallen. Geen allochtoon? Dupuis, verontwaardigd: ´Die man spreekt enorm goed Nederlands.ª