Nog maar nauwelijks bekomen van het onverhoedse ontslag van weervrouw Diana Woei ( «In het oosten wolkenvelden met bewolking en kans op regen door neerslag»), werd de trouwe schare fans van het NOS-Journaal afgelopen week geconfronteerd met een nog veel moeilijker te verwerken verlies. Onverwacht kondigde diva Maartje van Weegen haar ontslag aan. Het boegbeeld houdt het met onmiddellijke ingang voor gezien. Aanleiding tot de breuk was het recente optreden van Maartje als speciale royaltyverslaggeefster. Verleden jaar was zij door Journaal-hoofdredacteur Haasbroek voor die nieuwe functie uitverkoren. Met de potentiële sterfgevallen van Juliana en Bernhard in het verschiet, plus een huwelijk van de kroonprins, moest Maartje voortaan aan de slag als journalistieke hofdame. Had zij in een grijs verleden ook al niet diverse keren met succes leden van de koninklijke familie ge ïnterviewd? Toch ging het fout. De critici doopten hun pennen in vitriool nadat de grande dame van de publieke omroep op jacht was gestuurd voor een Maxima-primeur. Maartje rende als een ordinaire paparazzo achter de kroonprins aan, maar kreeg geen enkel bruikbaar quootje uit de mond van de aspirant-bruidegom. Een tweede kans kwam toen de sirene begon te loeien voor Bernhard. Maartje kleedde zich in een mediterrane, zwarte weduwejurk en stortte zich vol monarchale overgave op de spaarzame medische communiqués uit het Academisch Ziekenhuis in Utrecht. Maar weer ging het mis. Maartje wist te melden dat Bernhard tijdens een operatie aan de luchtkanalen het slachtoffer was geworden van een beroerte. Later bleek het te gaan om een stukje kies dat in de prinselijke slokdarm was beland. Ook daarover zal Journaal-baas Haasbroek not amused zijn geweest, terwijl collega-redacteuren begonnen te morren over Maartjes wel heel betrokken wijze van verslaggeving, die eerder leek op monarchale stervensbegeleiding dan op reguliere journalistiek. Van nieuws wilde het maar niet komen. Anders dan het journaal van de BRT, wist het NOS-Journaal begin deze maand bijvoorbeeld niet te melden dat Beatrix op 3 juni deelnam aan weer een supergeheime Bilderberg-conferentie, dit keer bij Genval bij Brussel. En ook de (mistige) primeur van een voorgenomen Molukse aanslag op de vorstin tijdens de kranslegging op de Dam op 4 mei, ging aan de royaltydesk van het NOS-Journaal voorbij. Al dat feilen kwam kennelijk op de schouders van ons nationale tv-instituut terecht. Nu hebben we Bernhard nog altijd in blakende welstand onder ons, maar Maartje zijn we kwijt. Wil men voortaan wat behoedzamer omspringen met nationale tv-iconen a.u.b.?