De termen waarin de NOS zich negatief over het Avro-aandeel in de publieke omroep heeft uitgesproken zijn ondubbelzinnig: het Nederland 1 toebedachte «marktaandeel» van dertien procent loopt gevaar, de Avro moet gaan zoeken naar «beter scorende» programma’s.
Het is een nieuw geluid in omroepland. Is het immers niet de primaire taak van de NOS-bestuursraad te waken over de kwaliteit van het programmapakket in plaats van zich door de kijkcijfers te laten biologeren?
De Avro, strevend naar een nieuw, wat socialer profiel, had op prime time programma’s als Gezondheidsplein en Alle dieren tellen mee gepland. Maar de NOS voelt daar niets voor, gegeven de verwachting dat de concurrerende commerciëlen de kijkcijfers zullen overtreffen. Hier wreekt zich het wankele evenwicht in de vorig jaar door de Kamer aangenomen Concessiewet. Daarin wordt het NOS-bestuur opgedragen zowel over de kwali teit van de publieke programma’s te waken als de cijfertjes scherp in de gaten te houden.
Dat blijkt dus niet te kunnen. «Pro gram ma’s die niet gemaakt zouden worden als ze alleen met reclamegeld gefinancierd zou den moeten worden» (staatssecretaris Rick van der Ploegs streven voor de publieke zen ders), zijn nu eenmaal per definitie in het defen sief.
Toen Van der Ploegs beleid in werking trad, was de Avro nog het braafste jongetje van de klas. De omroepbestuurders beloofden een verdergaande specialisatie, met als programmatische speerpunten onder meer klassieke muziek, dieren, cultuur en gezondheid. Gert Jan Dröge verdween naar Net 5 en Joop Braakhekke werd afgevoerd omdat zijn gerechten schadelijk heten voor de gezondheid, eveneens een onderwerp waar de Avro zich serieus mee wil gaan bezig houden.
De Avro heeft de afkeurende woorden van de NOS onmiddellijk als «oneigenlijk» van de hand gewezen. Daarop heeft de NOS weer teruggeslagen door te becijferen dat de Avro van de 75 miljoen omroepmiddelen slechts 45 miljoen aan programma’s besteedt. Zo is er inmiddels een kleine maar hevige mediaoorlog uitgebroken.
Over de verleden jaar in de Kamer nog beoogde kwaliteit van het gebodene zwijgt de NOS ondertussen als het graf.