Geert Mak is zijn hoogleraarschap in de grootstedelijke problematiek met vliegend vaandel en slaande trom gestart. Met een mooie, doortimmerde oratie benevens een vraaggesprek (in het weekblad Folia) waarin louter intelligente dingen worden gezegd.
Over de kraakbeweging, bijvoorbeeld, die Mak reeds volgde toen hij nog een eenvoudige redacteur van De Groene Amster dammer was. Enerzijds heeft hij de pest aan de geweldcultuur in het krakersmilieu. «Het gejongleer met bivakmutsjes. Dat sektegedoe.» Anderzijds prijst hij de soberheid die in krakerskringen wordt betracht. «Een soort alternatieve levenswijze in deze tijd die ziek is van het materialisme.»
Mak heeft onmiskenbaar verstand van Amsterdam, de stad die hem tot professorale waardigheid heeft geroepen. De Amster damse overheid, constateert hij, meet met twee maten als het om omstreden groeperingen gaat. De krakers in het complex Vrankrijk worden straks ongetwijfeld met veel politievertoon hun illegale panden uit geramd, terwijl «een criminele organisatie» als de Hell’s angels bangelijk met rust wordt gelaten. Dat is niet goed. Want van die paar softies in Vrankrijk hoeft niemand, behalve deze of gene huisjesmelker, wakker te liggen. «De Hell’s angels zijn een probleem. En de taxicentrale TCA. En de Joegoslaven.»
Het is de achillespees van ’s lands hoofdstad en zelden heeft iemand dit zo helder en onomwonden aan de orde gesteld — Maks voormalige, onvervaarde weekblad uitgezonderd.
Mak kan goed kijken en analyseren, scherper dan menigeen die al driekwart mensenleven in Amsterdam woont. Wist u dat over vijf jaar in Bos en Lommer geen huisarts meer te vinden zal zijn? Terwijl Amsterdam-Zuid inmiddels in handen van de penose is geraakt.
«Winkels vol overhemden van twaalfhonderd gulden, het soort auto’s dat er rondrijdt, de manier waarop wordt gereden», zegt Geert Mak. «Lak hebben aan alles. Het is het geld van de drugsmarkt dat daar boven water komt.»
Zijn benoeming geldt voor vijf jaar. Misschien dat hij daarna (bij toerbuurt, voor véél geld) aan Groningen, Den Bosch, Enschede en Rotterdam kan worden uitgeleend.