Het laatste jaar heb ik heel vaak uitnodigingen gekregen voor eendagscon- ferenties. Vroeger kostten die dingen vijftien gulden, langzamerhand werd het honderdvijfenzeventig gulden, nu is een eendagsconferentie van achthonderd- vijfennegentig gulden heel gewoon. Soms willen organisatoren zelfs dat je als deskundoloog komt en de volle mep betaalt terwijl je zelf de subsidierende instantie bent!
Maar waarom vind ik nu dat alle conferenties verboden moeten worden? Omdat de totale gekte is ingetreden. Ik kreeg een uitnodiging voor een dag met prakti- sche informatie, georganiseerd door het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid, met aandacht voor het communicatieplan, voorzieningen, financiële en organisatorische aspecten, verantwoordelijkheidsgevoel voor wijk en hond, handhavingsproblematiek en praktijkcases. Onderwerp: gemeentelijk hondepoep- beleid. Subtitel: Hoe pakt u dit ‘stinkende’ probleem aan? Inleidingen: Is een landelijk hondepoepbeleid gewenst? Maatregelen ter beperking van hondepoep. Hondenuitlaatterreinen. Hondentoiletten. Verplicht stellen hulpmiddelen.
Het begint om 9 uur en duurt tot 16.30 uur, waarna de borrel. Je krijgt een documentatiemap. Het geheel vindt plaats in het theater aan de Parade in Den Bosch. De deelnamekosten van dit congres bedragen achthonderdvijfennegentig gulden exclusief BTW per persoon. Koffie, thee, lunch en de documentatiemap zijn bij dit bedrag inbegrepen.
Dood aan de conferenties! Dit kan toch niet meer.