Deze goedkope theorie kan te allen tijde onderuit worden gehaald en is een uitkomst voor mensen aan de (hockey)borreltafel. Volkomen leeg en betekenisloos. Schaam je! Denkmoe of denklui? En dat allemaal naar aanleiding van het eigen kleine kringetje. Wat te doen als een van de beleefde neefjes of nichtjes toch ‘crimineel’ gedrag gaat vertonen - zit de wereld dan ineens heel anders in elkaar? Amsterdam T. VERBEEK