Wat in dit kader ook slecht scoort is de kreet ‘antisemitisme’, gebezigd door J.L. Heldring. Zou het niet veel politiek-correcter zijn te spreken van ‘discriminatie van joden/joodse volk’? Waarom zou je een speciaal woord gebruiken voor de discriminatie van een speciaal volk? Voor de discriminatie (d.i. volgens Koenen ‘ongeoorloofd onderscheid maken’) van Tutsi’s, Chinezen of Marokkanen bestaat toch ook niet een speciaal woord? Tiel, A. HEEMSKERK