Correct/incorrect

Het is jammer dat de langverwachte special over correct/incorrect (De Groene van 28 april) zo eenzijdig is. Eenzijdig omdat politiek correct in Nederland natuurlijk niet alleen maar met allochtonen te maken heeft. De term is net zo goed van toepassing op de al dan niet open discussie over de democratie en de desastreuze gevolgen van het massadenken voor onze cultuur en beschaving. En de correctheid druipt er ook vanaf als de zoveelste pastoor wordt aangeklaagd voor ontucht met kleine jongetjes en überhaupt van al dat gefrustreerde Hollandse inhaalgedrag inzake geloof en seks. En wat te zeggen van onze taboes ten opzichte van de persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting (op de lange termijn brengen juist die taboes de persvrijheid om zeep). De special is naast eenzijdig gek genoeg ook ambivalent, omdat-ie niet duidelijk kiest tussen de thema’s correct/incorrect en minderheden/allochtonen. De special had beter kunnen beginnen waar hij nu in feite ophoudt, namelijk bij John Jansen van Galens opmerking dat migranten cultureel op drift zijn, en binnen zo'n special zou het thema correct/incorrect ongetwijfeld beter figureren. Dit omdat je thema’s als correctheid/incorrectheid niet te geforceerd moet willen expliciteren. Ze zijn immers impliciet veel sprekender. Al te veel explicitering levert vooral gewauwel op, opgehangen aan wat vorm.