In de opiniërende beschouwing Het product Nederlandse muziek van Anthony Fiumara (in De Groene Amsterdammer van 27 november) zijn onduidelijkheden gerezen, die we hierbij willen ophelderen.

  1. Centrum Nederlandse Muziek (MGN) is geen «firma» van de auteursrechtenorganisatie Buma. Op een enkele dubbelfunctie na heeft Buma sinds tien jaar geen directe relatie met CNM, nu onderdeel van MuziekGroep Nederland (MGN). Wel verstrekt Buma jaarlijks subsidie aan CNM (thans MGN).

  2. Anders dan interim-directeur Van Munster van MGN meent, hecht Buma eraan te benadrukken dat de auteursrechtenorganisatie geen «partner» is geworden door de fusie van CNM met Donemus tot MGN.

  3. Voormalig CNM-directeur Ten Broeke heeft wel de beschikking gehad over een auto, maar niet over een aparte chauffeur. Ook zegt Buma als subsidiënt niet op de hoogte te zijn geweest van het arbeidscontract dat het bestuur van CNM op 12 juli 1999 met de heer Ten Broeke sloot, en dat budgettair een derde van het tekort op de begroting van MGN beslaat.

  4. Anders dan geschreven, is de subsidie van Buma aan MGN intussen voor het komende jaar toegezegd, voor hetzelfde bedrag als in de drie voorgaande jaren. Hoofdredactie