Correctie Kerstcryptorebus!

Helaas is in het kerstnummer het pijltje boven het vijfde vakje van links in de kerstcryptorebus weggevallen. In deze rij komt verticaal het gezegde (de oplossing) te staan.

Medium kerstcryptorebus 2016