‘Amerikaanse toestanden?’


In het artikel ‘Amerikaanse toestanden?’ in De Groene van vorige week is per abuis in de laatste kolom bij het citaat dat begint met: ‘De huidige wetgeving is zo lek als een mandje’ de naam van Philip van Praag komen te staan. Dit had natuurlijk Ruud Koole moeten zijn.