Het artikel ‘De witte lijn’ (De Groene Amsterdammer van 26 januari 2000) is tot onze spijt ongeautoriseerd in de krant gekomen, waardoor Ella Kalsbeek, de voorzitter van de Tijdelijke Commissie Evaluatie Opsporingsmethoden, op een aantal punten onjuist is geciteerd. De TCEO, laat zij weten, heeft geenszins vastgesteld dat ‘het niet bijster goed loopt’. De commissie heeft vastgesteld dat de crisis in de opsporing is omgezet in een proces van verandering. De TCEO heeft echter ook een aantal bijzondere bevindingen gedaan (onder andere betreffende de parallel-importen cocaïne). Het onderzoek daarnaar stagneert. Verder: uiteraard moet de vaste commissie Justitie met de minister afspraken maken en niet met het Openbaar Ministerie. De bijzondere bevindingen zijn inderdaad ‘gecheckt en nog eens gecheckt’. Er is echter geen sprake van dat de TCEO in dit kader ‘250 getuigen’ zou hebben gehoord.


Het artikel kan de indruk wekken dat het, naast haar eigen citaten, door Ella Kalsbeek geheel wordt onderschreven. Dat is niet het geval. Integendeel, zij distantieert zich geheel van het geschrevene. Het een en ander had kunnen worden voorkomen als het artikel haar op tijd ter controle was voorgelegd. Voor het feit dat dit niet is geschied bieden wij onze verontschuldigingen aan.***


Stipe Mesic, de Kroatische kandidaat-president (De Groene Amsterdammer, 26 januari 2000) die op 24 januari 41 procent van de stemmen op zich wist te verenigen, was in de tijd van Joegoslavië (waar hij eind jaren tachtig president was) vanzelfsprekend een socialist en geen sociaal-democraat.