Correcties, aanvullingen en stommiteiten

Josif Stalin was natuurlijk, anders dan Martin van Amerongen beweerde, geen Oekraïner maar een Georgiër (De Groene van 18 augustus). Neelie Smit-Kroes is, anders dan René Zwaap veronderstelde (De Groene van 25 augustus) niet de eerste maar de tweede mevrouw Peper en heeft dus geen rol gespeeld in het ‘historische interview’ met Ischa Meijer.