In het essay «De nieuwe werkelijkheid» van Benjamin R. Barber, afgedrukt in De Groene Amsterdammer van 14 september, is abusievelijk de term madrases vertaald als madras-hoofddoeken. De term verwijst echter naar extremistische koranschooltjes in Afghanistan, Pakistan en Egypte. In dezelfde editie is bij het artikel «Gehuld in de vlag» door Erica Jong de naam van vertaalster Trisnati Noto Soeroto weggevallen.

Redactionele mededeling

Columnist Sylvain Ephimenco heeft besloten zijn wekelijkse column in De Groene Amsterdammer niet voort te zetten. Wij danken hem hartelijk voor zijn jarenlange, trouwe bijdragen.