Het is namelijk een heel verschil of ik zeg dat buitenlanders - dat woord gebruik ik gewoon ongenuanceerd; ik weiger verschil te maken tussen vluchtelingen, asielzoekers, hongerenden en anderssoortigen - verspreid moeten worden over ons land om de criminaliteit te bestrijden of om discriminatie tegen te gaan. Voelt u het verschil? Of ik zeg dat er geen buitenlanders meer mogen worden toegelaten - Nederland is vol - om de criminaliteit te bestrijden of dat ik dat zeg om de discriminatie te bestrijden. Voelt u het weer, dat verschil? In het ene geval moeten ze bestraft worden omdat ze crimineel zijn, allemaal, en in het andere geval omdat ze discriminatie veroorzaken, haatgevoelens vanwege hun kleur bijvoorbeeld, allemaal. De rectificatie maakt de uitlating nog onsmakelijker dan hij al was.
Maar we zijn Bolkestein terwille, hoor. We voeren een nette discussie met die vieze man en dan kunnen we er trots bij vertellen dat we het al zo goed doen, want op de ochtend van het kamerdebat over de vieze buitenlanders zijn 23 Zairezen ons land uitgezet, vanwege de nieuwe richtlijnen, zomaar terug naar Zaire waar de veiligheidspolitie ze stond op te wachten. Van die Zairezen horen we echt nooit meer iets. Dood is dood.
We doen het prima. Het gaat steeds beter. We hebben steeds meer moorden op ons geweten. Zo hoort het. Als je in de teksten van Bolkestein iedere keer elke term die hij hanteert voor mensen die hier niet geboren zijn vervangt door jood, dan weet je pas hoe vernietigend zijn woorden zijn.