Dat het 25 jaar later nog altijd een vrijwel onbekende feestdag is, heeft veel te maken met de geringe populariteit van Europa en het gebrek aan verbondenheid van de EU-burgers met de Europese Unie. Mede om die reden hebben SIB-Amsterdam en het Genootschap Europa het initiatief genomen om dit jaar de Dag van Europa kleur te geven met debatten en lezingen over het thema ‘Europese identiteit’. Want wat is dat eigenlijk, de Europese identiteit? Bestaat die wel? Kan een Europese identiteit samengaan met een nationale identiteit? Is daarin ruimte voor de islam?

Op zondag 9 mei zal in Felix Meritis over deze thema’s worden gediscussieerd met onder meer Frans Timmermans, Harry van Bommel, Boris van der Ham, Han ten Broeke, René Cuperus en vertegenwoordigers van de landelijke jongerenpartijen.

Presentatie

Sanna Franssen en Robert Kosters

14.30-15.00 Inloop

15.00-16.30

Debat ‘De Nederlandse identiteit binnen Europa’

  • Niels Jongerius, kandidaatslid Europees Parlement SP
  • Martijn Jonk, landelijk voorzitter JOVD
  • Pim Paulussen, landelijk secretaris Jonge Socialisten
  • Thomas Bakker, landelijk voorzitter Jonge Democraten

16.30-17.00 Pauze en inloop

17.00-18.30
Dubbellezing over de stelling ‘De islam tast de Europese identiteit aan’

  • Frans Timmermans, oud-staatssecretaris van Europese Zaken
  • Marietje Schaake, Europarlementariër D66

18.30-19.15 Pauze en inloop

19.15-20.45
Debat ‘Het gevaar van het Europisme’

  • Harry van Bommel, kamerlid SP
  • Han ten Broeke, kamerlid VVD
  • René Cuperus, wetenschapper, politiek ideoloog PVDA
  • Boris van der Ham, kamerlid D66

20.45-22.00 Borrel