In de redactionele inleiding voorafgaande aan mijn dagboek (in De Groene van 1 juli) staat dat ik van plan ben mij in Suriname te vestigen ‘en daar met Bouterse te gaan samenwerken’. Wat deze laatste toevoeging betreft hecht ik eraan te stellen dat zoiets niet blijkt of voortvloeit uit het dagboek of in mijn intenties besloten ligt.
Amsterdam, ANDRE HAAKMAT