Achter het lijk in de kast, achter de geesten op het veld, Achter de vrouw die steeds dansen wil en de man die voortdurend drank bestelt, Achter de vermoeide blik de migraine-aanval en de diepe zucht zit altijd een verhaal dat zo op ‘t oog is weggevlucht.
Maar de stemmen die plotseling zingen hoog tegen de kloostermuur en de geur van oude struiken en jachttafereien boven ’t vuur en het croquet-spel des zomers, de handdruk, het kuchje, de kus, bevatten een smerig geheim: de privé-redenen dus.
W. H. Auden (vert. Opheffer)
Het geheim. Is het werkelijk zo dat iedereen een geheim heeft?
Hoe kom je erachter? Heb ik een geheim?
Ik heb er een paar maar er is altijd iemand anders die dat geheim met mij deelt.
Wat zijn dat voor geheimen?
Het zijn kleine vergrijpen soms, kleine overtredingen van de codes - soms zijn ze groot - maar altijd denk je dat het beter is om ze geheim te houden.
lk hou van geheimen. Ik zou niet zonder geheimen kunnen leven; het is smeerolie om mijn leven meer te kunnen leven. Door geheimen te hebben, schep je extra tijd; eigenlijk is dat het grote geheim: je ontwerpt geheimen, je roept ze op, je maakt ze om tijd te winnen.
Toen er geen tijd was, hadden we geen geheimen voor elkaar. Het geheim onthullen kost namelijk tijd.
'Zeg niet… en vertel het niet verder.’
De mens is noodgedwongen een wezen dat altijd geïnterpreteerd moet worden door andere mensen, omdat hij niets onthult.
Mijn moeder heeft geheimen, mijn dochter heeft geheimen, ik heb geheimen, we hebben geheimen met elkaar, over elkaar en voor elkaar.
Daardoor wordt mij de mogelijkheid geboden ouder te worden. Steeds meer geheimen. Steeds meer verzwijgen. Zwijgen is tijd winnen.
Totdat uiteindelijk Het Grote Zwijgen begint. De tijd is dan opgeheven. Als je niets meer terug kunt zeggen, moeten alle interpretaties worden getoetst. Geheimen vallen dan altijd tegen.
Geheimen zijn niets.
Hier een liefje, daar wat geld, daar nog een liefje… Een kans die niet werd genomen, een daad die verkeerd was. Een verkeerde beslissing met grote consequenties. Uitgezet op een tijdbalk was het niets, en wordt het niets.
Ooit is het geheim geweest.