Wij vroegen ruim 300 onderzoekers in de filosofie, de geschiedenis, de taalwetenschap, de kunstgeschiedenis, de archeologie, de cultuurwetenschappen, de religiestudies, de talen, de filmstudies, de literatuurwetenschap, de mediastudies en de musicologie om mee te doen aan ons onderzoek. 103 wetenschappers afkomstig van alle Nederlandse universiteiten en onderzoeksinstituten stuurden een bijdrage in. Hun antwoorden vormen de basis voor een speciaal nummer van De Groene Amsterdammer dat vandaag verschijnt.

In deze editie van De Groene presenteert de redactie 10 revoluties die de Geesteswetenschappen momenteel doormaken. Van big data tot de digital humanities, van nieuwe onderzoeksgebieden tot samenwerking met de bètawetenschappen, samen tonen ze de vitaliteit van de humaniora.

De geesteswetenschappen staan aan het begin van een nieuw tijdperk, zo blijkt. Nieuwe digitale onderzoeksmethoden, toenemende interdisciplinariteit en een veranderende wereld geven de humaniora nieuw elan. In weerwil van de veelbesproken ‘crisis in de geesteswetenschappen’, is het merendeel van de onderzoekers zeer positief over de toekomst van hun vakgebied.

Een verslag van het onderzoek en de bijdragen van de wetenschappers zijn te lezen op blogs.groene.nl/geesteswetenschappers/

Dit is het derde grote onderzoek naar de stand van zaken in de wetenschap dat De Groene ondernam. In 2011 peilden we onder ruim 200 gamma- en alfawetenschappers wat de grootste hedendaagse problemen van Nederland zijn. In 2012 verscheen ons onderzoek over de grootste doorbrakenin de bètawetenschappen volgens 100 exacte wetenschappers. Ook deze onderzoeksdossiers zijn in hun geheel na te lezen op onze site.