New York - De afgelopen decennia is in het Amerikaanse Congres menig robbertje gevochten over milieugerelateerde kwesties. Of het nu om zure regen, giftige uitstoot van fabrieken of watervervuiling ging, steeds stonden de Democraten en Republikeinen tegenover elkaar, en steeds kwamen de partijen tot een compromis. De daaruit voortgevloeide wirwar aan regels wordt gecontroleerd door het Environmental Protection Agency (EPA). Over deze organisatie woedt nu een nieuwe strijd, en ditmaal is geen compromis in zicht. Het conflict: met een beroep op de Clean Air Act (1990) heeft president Obama de EPA opgedragen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, bijvoorbeeld door het maximale benzineverbruik van auto’s te reguleren. De Republikeinen willen sindsdien bij wet regelen dat de Clean Air Act niet van toepassing is op broeikasgassen en een nietigverklaring van EPA’s conclusie dat broeikasgassen een gevaar zijn voor de mensheid.

Deze week donderdag komt het voorstel ter stemming in het door Republikeinen gecontroleerde Huis van Afgevaardigden. Wanhopig hebben de Democraten nu een spoedhoorzitting aangevraagd over de wetenschap achter klimaatverandering: wordt dit door menselijk gedrag beïnvloed en is het gevaarlijk voor de mensheid? Niemand verwacht dat de Republikeinen na deze hoorzitting opeens zullen terugkrabbelen, maar het is wel interessant om te kijken welke deskundigen beide partijen als getuigen hebben opgeroepen. De Democraten kozen er vier: gedegen wetenschappers van gerenommeerde universiteiten die de consensus in Academia zullen verwoorden, namelijk dat klimaatverandering echt en gevaarlijk is.

Maar dan de drie Republikeinse getuigen. Om te beginnen John Christy, een klimaatscepticus van de universiteit van Alabama, die in 2002 een hoofdstuk mocht schrijven in het boek Global Warming and Other Eco Myths, uitgegeven door het door Exxon Mobile gefinancierde Competitive Enterprise Institute. Christy’s hoofdstuk was getiteld The Global Warming Fiasco. En dan is er Roger Pielke, van de universiteit van Colorado, die onlangs concludeerde dat de opwarming van de aarde tot stilstand is gekomen omdat de temperatuur van de oceaanoppervlakte tussen 2004 en 2009 niet steeg. Als laatste voeren de Republikeinen Donald Roberts op, die in zijn boek The Excellent Powder het wetenschappelijk bewijs tegen de gevaren van verdelgingsmiddel DDT aanvalt. Roberts’ kennis van DDT overtreft zijn kennis over klimaatverandering echter ruimschoots.

Na deze poppenkast zal de Republikeinse meerderheid in het Huis de wet tegen de EPA aannemen. Dat erkende ook de aanvrager van de hoorzitting, de Democraat Henry Waxman. Hij vindt de hoorzitting vooral een goede aanleiding om het publiek te laten zien wat werkelijk de wetenschappelijke consensus is. ‘Want’, zei Waxman, ‘de nieuwe Republikeinse meerderheid heeft veel speelruimte om wetten te herschrijven, maar ze kunnen niet de natuurwetten herschrijven.’