De nacht van de universiteit vindt plaats tussen acht uur ’s avonds en acht uur ’s ochtends, met bijdragen van onder anderen Ewald Engelen, Huub Dijstelbloem (Science in Transition), Chris Lorenz, Willem Schinkel, Karl Dittrich (VSNU), Hans Clevers (KNAW) en de rectoren Rik Torfs (KU Leuven) en Frank van der Duyn Schouten (VU). Ook studenten, politici en ambtenaren doen mee. Deelnemers krijgen gratis de bundel Waartoe is de universiteit op aarde? van Ad Verbrugge en Jelle van Baardewijk (redactie) die bij uitgeverij Boom verschijnt. De Groene Amsterdammer publiceert deze week voor uit deze bundel, met een artikel van Esther-Mirjam Sent.

Wat is er mis, hoe moet het verbeterd worden?

De universiteit is in de achterliggende decennia ingrijpend veranderd: er zijn veel meer studenten dan in het verleden, wetenschap is internationaler en specialistischer geworden, onderwijs lijkt minder belangrijk te zijn dan onderzoek en de competitie om geld is groot. Inmiddels zwelt ook de kritiek aan. Volgens sommigen is de universiteit een koekjesfabriek geworden. Kleine studies verdwijnen als gevolg van een eenzijdige economische rationaliteit. Het denken in aantallen voert de boventoon, de massa en conformisme regeren. De kwaliteit van het onderwijs laat in veel gevallen te wensen over. Academische vorming en taalbeheersing schieten tekort, soms zelfs bij docenten. Bij veel studenten ontbreekt het aan een academische grondhouding. Docenten en onderzoekers zijn onder een publicatieregime geplaatst met perverse prikkels die fraude en verwatering van onderzoek in de hand werken. Het gelddenken en het bureaucratisch management vieren hoogtij. Het is daarom tijd de balans op te maken: wat hebben deze veranderingen ons gebracht? Wat is er gebeurd met de academische vorming en vrijheid? Wat is er mis en wat moet er verbeterd worden? Wat is de plaats van de universiteit in onze samenleving? Wat is haar lokale taak, wat is haar verantwoordelijkheid voor het gehele onderwijs en de publieke ruimte? Het wordt hoog tijd daarover kritisch na te denken!

Zie voor meer informatie: nachtvandeuniversiteit.nl