De achterkamer

Den Haag, perscentrum Nieuwspoort, 10 juli 1998. Jacques Wallage neemt nog een slok alvorens voor de camera van Den Haag Vandaag te vertellen wat hij al die tijd zorgvuldig geheim wist te houden: hij gaat terug naar Groningen, waar hij ooit (lang haar, gezellige trui) zijn politieke carrière begon.