De achterkamer (foto)

Tot 6 mei, toen het nog over niks ging, waren ze niet van het tv-scherm af te branden.

Maar sinds 6 mei, nu er zaken gedaan worden, spreken ze publiekelijk geen woord meer.
Formatietijd.
Beslissend voor de komende vier jaar.
Achterkamertijd.
Openbaarheid van bestuur?
De camera houdt het voor gezien.