Maar sinds 6 mei, nu er zaken gedaan worden, spreken ze publiekelijk geen woord meer.
Formatietijd.
Beslissend voor de komende vier jaar.
Achterkamertijd.
Openbaarheid van bestuur?
De camera houdt het voor gezien.