Op Twitter gaat een e-mail rond die de Nederlandse ambassade stuurde aan een man die een beroep had gedaan op de asielregeling. De ambassade erkent dat hij voorkomt in de archieven van het ministerie van Defensie, dat hij heeft gewerkt voor de Nederlandse strijdkrachten in Afghanistan, maar helaas: niet ‘voor een substantiële periode’ en niet ‘in een positie met een hoog profiel’.

De e-mail is op 15 augustus gestuurd, de dag dat de Afghaanse president het land uit vluchtte, de Taliban het presidentiële paleis in Kabul binnenliepen en het land door hen was overgenomen. Nederland heeft die dag ook besloten een militair vliegtuig te sturen om diplomaten, lokaal ambassadepersoneel op te halen, en tientallen tolken en hun gezinnen die nog in Afghanistan zijn. Als het die tolken al lukt op tijd het vliegveld te bereiken en dat vliegtuig te halen.

Tot voor kort moesten deze tolken een ingewikkeld bureaucratisch systeem doorlopen om beroep te doen op de speciale regeling voor mensen die hadden gewerkt voor de Nederlandse missie. Zo moesten mensen naar de ambassade in Kabul komen om papieren te laten zien, wat voor sommigen een gevaarlijke en lange reis inhield, en vaak moesten ze daarna weer terug om aanvullende papieren te overleggen. Want stel je voor dat er iemand tussen zat die onterecht asiel zou krijgen.

Of dit, een tweet van Sarah de Jong, politicoloog aan de universiteit van York, op 15 augustus: ‘Afghaanse tolk vreest voor zijn leven. Na 1 week geen bericht over zijn asielaanvraag, stuurt hij de Ambassade een reminder. Het antwoord: aanvraag was in spamfolder beland.’

Na druk van de Tweede Kamer heeft Nederland uiteindelijk versneld tolken met hun gezinnen naar Nederland gehaald. Maar velen zitten nog met hun gezinnen vast in Afghanistan. En nog steeds is het kabinet ‘terughoudend’ in het toekennen van asielverzoeken uit angst voor een ‘niet-beheersbare toename van het aantal aanvragen’. Bewakers van Nederlandse militaire kampementenkoks, chauffeurs, judiciële medewerkers, evenals fixers van journalisten en medewerkers van Nederlandse ontwikkelingsprojecten vallen hier dus niet onder. Zij vrezen nu voor hun leven.

Het kan ook anders. Een tweet van 14 augustus van de Canadese overheid: ‘This afternoon, we welcomed a flight of Afghan refugees. These refugees are part of the 20,000 Afghans that Canada will assist in resettling.’


Het aantal in 2021 getelde doden en vermisten op de Middellandse Zee volgens het Missing Migrants Project (IOM): 1195