Rabat - Het oude en respectabele Fès, in Marokko zelf beschouwd als de spirituele hoofdstad van het land, wil de consumptie van alcohol verbieden. Dat wil althans de - om het in rond Nederlands te zeggen - bullebak-burgemeester Hamid Chabat. De gemeenteraad keurde zijn voorstel vrijwel unaniem goed. Het is binnenkort dus gedaan met de bars en soortgelijke lieux de débauche te Fès?
Ik dacht het niet. Verschillende commentatoren wezen erop dat niet het stadsbestuur maar het ministerie van Binnenlandse Zaken over dergelijke zaken beslist. Chabat mag evenmin tenten sluiten waar de liederlijkheid vrij spel heeft, want ook de politie valt onder de minister van Binnenlandse Zaken. Het alcoholverbod te Fès is kortom pure show van deze Hamid Chabat, geen islamist overigens maar een eenvoudige populist, behorend tot de conservatieve regeringspartij Istiqlal.
Even terug naar de basis: in Marokko mag alleen alcohol worden verkocht en geschonken aan buitenlanders, stelt de wet al sinds de onafhankelijkheid. Dat de realiteit anders is, dat Marokkanen zich net zo graag ongehinderd laten vollopen, daar maken eigenlijk alleen islamisten zich druk om.
Deze realiteit benoemen, en sterker nog: verdedigen, daar brandt niemand zich aan. Een politicus die hardop zegt dat een leeg verbod wel afgeschaft mag worden, loopt gevaar te worden beschuldigd van het stimuleren van alcoholgebruik - dodelijk in een land waar de onderdanen als moslim worden geboren. Het zal nu niet meer verbazen dat Chabats voorstel werd aangenomen; slechts enkele gemeenteraadsleden onthielden zich van stemming, een in ‘de Marokkaanse context’ niet onbegrijpelijke strategie.
En zo heeft de ambitieuze Chabat - wiens lijfspreuk luidt dat politiek een kwestie van durf is - weer kans gezien zich als hoeder van de islam op te werpen. Critici stellen dat het heel wat moediger was geweest ‘de tegenovergestelde richting in te slaan’ en te pleiten voor seculiere hervormingen, door bijvoorbeeld wetten aan te pakken die religieuze voorschriften boven individuele vrijheden stellen. En inderdaad, vooralsnog heeft geen politicus laten zien over een dergelijk lef te beschikken.