Aan het kabbelende bestaan op Aruba kwam een eind toen minister Hirsch Ballin het eiland uitriep tot centrum voor cocainesmokkelaars en zwart-geldwasserettes. Sindsdien cirkelen de schepen van de koninklijke marine als haaien rond de kolonie en is Oranjestad vergeven van kersvers uit Holland overgevlogen juristen, agenten en undercover-infiltranten. Het Openbaar Ministerie in Aruba is inmiddels verhoudingsgewijs reeds drie keer zo groot als in het moederland.
Tot nu toe oogt het resultaat van al deze ijver echter nogal schraal. De eerste grote coke-vondst moet nog worden gedaan en de lokale witwas-industrie verbleekt in het aangezicht van landen als Luxemburg, Zwitserland, Panama of zelfs Nederland. Erger nog, de zwaarste drugsaffaire op Aruba blijkt een operatie van de Amsterdamse politieleiding, de Binnenlandse Veiligheidsdienst en de Koninklijke Marine. Uit diverse rapporten van de politie in Aruba die onlangs naar de Tweede Kamer zijn gestuurd, blijkt dat Justitie partijen soft- en hard-drugs met een totale verkoopwaarde van 939.000 gulden vanuit Aruba naar Nederland liet smokkelen. Betrokkenheid van BVD en de marine is evident. De marine zou zou zelfs schepen hebben ingezet voor een veilige aankomst van de genationaliseerde partijen coke en weed. Niettemin verdwenen de opbrengsten in de zakken van twee burger- infiltranten of op verre bankrekeningen van duistere origine. Maanden lang deden Voorhoeve, Kok en Sorgdrager of hun neus bloedde. Een plichtmatig uitgevoerd onderzoekje door Justitie toonde in het voorjaar nog aan dat er niets onderzocht hoefde te worden. En Van Traa of geen Van Traa, men infiltreerde er lustig verder op los.
Inmiddels is de waslijst aan juridisch- politionele excessen op Aruba zo gegroeid dat de situatie onhoudbaar is geworden. Sinds kort ligt er een schrijven van Winnie Sorgdrager, waarmee ze een diepgravend onderzoek eist naar de Miami Vice-achtige spektakelstukjes van Justitie op Aruba. Naar de motieven van haar plotselinge ommezwaai kunnen we slechts raden. In ieder geval schrok chef Zwinkels genoeg om als de wiedeweerga een hele reeks documenten over deze materie onder te brengen bij de plaatselijke marine. De met Arubaanse zaken belaste Voorhoeve draaide zich in alle bochten ter voorkoming dat ook de Arubaanse regering aan de speurtocht naar justitiele excessen mocht deelnemen. Aan Docters van Leeuwen op Aruba dus de taak om alle oneffenheden in record-tempo weg te poetsen voordat zijn bazin erover valt. Als rechtgeaard oud- marineman zal Docters’ opvolger bij de BVD, vice-admiraal b.d. N. W. G. Buis, ongetwijfeld ook zijn steentje bijdragen aan de noodzakelijke cover-up.