«In deze tijden is het vreemd te spreken van één westerse wereld, zo groot zijn onze verschillen», schreef Newsweek vorige week. Steeds nerveuzer worden de Amerikanen over de groeiende kloof tussen de Oude en de Nieuwe Wereld.
De Amerikaanse economische groei komt langzaam tot stilstand terwijl die van de meeste West-Europese staten nog steeds in raketvaart ten hemel stijgt. Dat is sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog niet eerder ver toond. «Dit jaar lezen Amerikanen ons absoluut minder de les en zijn ze minder arrogant», gniffelde het Finse lid van de Europese Commissie, Erkki Liikanen, op de economische conferentie van Davos. Europa is zich terdege bewust van haar kracht. De introductie van de euro in de Europese Unie zal een interne markt creëren die zich kan meten met de Amerikaanse. En de discussie over de toetreding van nieuwe leden in de Unie mag dan moeizaam verlopen, niemand twijfelt eraan dat de enorme Europese gebiedsuitbrei ding er uiteindelijk zal komen.

Amerikaanse kwaliteitskranten als de Washington Post en de New York Times hebben de competentiestrijd met Europa de laatste weken verheven tot een vast item op hun voorpagina’s. De toon is zorgelijk, want, zo constateert men, ook op het militaire vlak botert het niet tussen de Verenigde Staten en de Europese bondgenoten. Inzet van de militaire onenigheid is het vermaledijde Amerikaanse plan voor een Anti Missile System. De overige Navo-leden passen ervoor te moeten bloeden voor een schild dat een nucleaire aanval op de VS moet tegenhouden. Niet ten onrechte vrezen ze dat de instelling van het AMS een nieuwe wapenrace teweeg zal brengen. Als om dat te bewijzen gooide de EU de oprichting van een eigen interventiemacht in een hogere versnelling.

Zo zout hebben de Amerika nen het nog nooit gegeten. De tijd dat de Europeanen aan een gesterstreepte leiband liepen is definitief ten einde. Dat was toch niet wat papa Bush bedoelde toen hij tien jaar geleden de New World Order verkondigde? Zijn zoon lijkt te zweren bij Amerikaanse hegemonie: hij drukt het AMS erdoor. Maar meenden de Europese bondgenoten tijdens de Koude Oorlog nog dat ze niet zonder de VS konden, nu zijn ze bereid het op een akkoord je te gooien met erfvijand Rusland! De Duitser Rudolf Scharping, defensieminister van Europa’s nieuwe supermacht, deed het Amerikaanse bloed afgelopen week in de aderen stollen toen hij een verregaande toenadering tot «onze grootste buur», bepleitte. Dat zou het begin kunnen zijn van de échte Nieuwe Wereldorde. Rest de vraag of de Oude Wereld dáár nu blij mee moet zijn.