Democratie moet iedere dag worden uitgevonden en dit lijkt zeker het geval in het Nederland van 2011. Opkomend populisme, voortdurende kritiek op de rechtsstaat, een schijnbaar of blijkbaar Europees democratisch tekort en de toenemende diversiteit in de Nederlandse samenleving maken dat een aantal fundamentele democratische normen en waarden opnieuw doordacht worden. De scheiding tussen kerk en staat, de gelijkheid van mannen en vrouwen en de vrijheid van meningsuiting zijn onderwerpen die onderdeel zijn van het maatschappelijk debat. Maar ook meer algemene thema’s als de relatie tussen nationale staten en Europa, de rol van een Europese ‘civil society’, de invloed van immigratie op democratie en de veranderende rol van politieke partijen worden politiek bediscussieerd en wetenschappelijk onderzocht.

Op de avond van de democratie zullen een aantal van deze thema’s aan de orde komen. Vanuit de laatste wetenschappelijke stand van zaken zullen drie onderzoekers van de ‘Challenges’ groep hun licht laten schijnen op de relatie tussen democratie en een aantal fundamentele nationale en internationale ontwikkelingen.

Deze onderzoekers zijn:

  • Elmar Jansen over (Oost-Europese) immigratie en nationale democratie
  • Hein-Anton van der Heijden over de rol van Europese sociale bewegingen in de creatie van een Europese democratie
  • Jean Tillie over moslim-, links- en rechtsradicalisme

Lees ook het essay ‘Waar zwijgen politici over’ uit De Groene Amsterdammer week 18

De lezingen zullen exact 15 minuten duren gevolgd door een zaaldiscussie van 15 minuten. De avond wordt voorgezeten door Pieter Hilhorst.

Meer informatie over de onderzoeksgroep 'Challenges to democratic representation’ is te vinden op www.bedreigdedemocratie.nl

Organisatie: de Rode Hoed i.s.m. de Groene Amsterdammer en de Universiteit van Amsterdam.

Tickets bestellen