1. Zusje
Door Jesse Frederik

Wat moet je in een column over economie schrijven als de vriend van je zusje net is overleden? Niks. ‘De economie is een bloedeloos onderwerp. Bloedeloos, omdat al wat menselijk is onvermijdelijk gereduceerd wordt tot een paar kernachtige cijfers en mechanische relaties.’ Lees meer

2. Geen hype
Door Rob Wijnberg

Ieder dystopisch woord van George Orwell is anno 2013 realiteit. Wat The Guardian en The Washington Post met dank aan klokkenluider Edward Snowden hebben blootgelegd, is een technische en juridische infrastructuur voor het permanent en ongemerkt surveilleren van praktisch de halve wereld. Wie hier het gevaar niet van inziet, is stekeblind. Lees meer

3. Waarschuwing
Door Rob Wijnberg

De VS waarschuwde in augustus voor terreur. Er zou ‘op ieder moment’ en ‘overal ter wereld’ een aanslag kunnen plaatsvinden. ‘Waar ik moeite mee heb is de extreem eenzijdige, onkritische manier waarop dit soort berichtgeving de ether wordt ingeslingerd.’ Lees meer

4. Flirten in de UB
Door Femke Schonewille

De universiteitsbibliotheek in de binnenstad van Amsterdam lijkt steeds meer op een hotspot. De studieruimtes aan de Singel worden vooral benut om gezien te worden. Dit gedrag wordt versterkt door een nieuwe Facebookpagina die de mogelijkheid biedt om flirtberichten te sturen naar medestudenten. Lees meer

5. ‘Uw 5 kost mij twaalfduizend euro’
Door Marcel ten Hooven

Universiteiten raken steeds meer in de greep van het neoliberalisme. De colleges van bestuur runnen ‘hun’ instelling als een commercieel bedrijf. Zo ook op de Vrije Universiteit te Amsterdam. Lees meer

6. Van Baalen blijft een domme lul
Door Aart Brouwer

Was Hans van Baalen, campagneleider en kandidaat-kamerlid voor de VVD, in zijn studietijd een neonazi? ‘Helaas is domheid geen beletsel in de politiek, evenmin als in de journalistiek.’ Lees meer

7. De 10 revoluties in de geesteswetenschappen
Door de redactie

Dit jaar presenteerden we de 10 revoluties die de Geesteswetenschappen momenteel doormaken. Van big data tot de digital humanities, van nieuwe onderzoeksgebieden tot samenwerking met de bètawetenschappen, samen tonen ze de vitaliteit van de humaniora. Lees meer

8. Zonder scrupules
Door Marcel Möring

Illegaal downloaden van films en boeken: iedereen doet het. Zonder wroeging. Want: ‘Het staat gewoon op internet.’ ‘Als het absoluut vaststaat dat het nooit wordt ontdekt, welke wetten zou u dan overtreden? Ik ben bang voor het antwoord.’ Lees meer

9. Referendum!
Door Ewald Engelen

‘Nederland staat aan de vooravond van een staatsgreep. Dit is geen coup van vlees en bloed, tanks en barricades, maar een putsch van metaal en papier, juristen en technocraten, achterafkamertjes en persconferenties. Door die vermaledijde EMU en de begrotingsunie die zij afdwingt, worden wij, vrije burgers van Nederland, horigen van de koning van Brussel: de euro.’ Lees meer

10. Rehns einddoel
Door Ewald Engelen

De Finse eurocommissaris Olli Rehn liet zich dit jaar wel heel diep in de totalitaire ziel kijken. Uit zijn woorden blijkt dat ‘de ‘echte economische en monetaire unie’ kennelijk primair is bedoeld om politici aan banden te leggen. Maakt niet uit dat ze democratisch gekozen zijn.’ Lees meer

Lees ook: de beste kunst & cultuur en de beste boeken van 2013 volgens onze vaste medewerkers