Wat is dit voor een vreemde, kromme lijn

die aangelegd wordt in een rookgordijn,

voortsjeest over de betalingstermijn,

en meer euro’s kost dan er euro’s zijn?

Van wie was het vermaledijde brein

dat meende dat zo’n domme boemeltrein

rendabel zijn kon? Welke Frankenstein

smeet ons geld in een bodemloos ravijn?

Het station Hebzucht en het station Dom

zijn gepasseerd. Men kan niet meer weerom.

De Staat heeft Dure Niks in eigendom.

Hoe fraai en schoon was onze Betuwe,

net als de Veluwe natuur alom,

maar thans meer een vermoorde weduwe.