Van de 1800 ondervraagden vindt 81 procent dat de huidige verplichte tewerkstellingsvergunning ook na 1 januari 2014 gehandhaafd moet worden. Zij vrezen een stijging van de criminaliteit en zijn bang dat het ten koste zal gaan van de werkgelegenheid voor Nederlanders.

Ook minister Lodewijk Asscher sprak hierover al zijn zorgen uit. Hij vreest eveneens een grote toestroom van Bulgaren en Roemenen en vroeg daarom samen met Engeland, Duitsland en Oostenrijk de Europese Commissie uit te zoeken in hoeverre migratie uit de landen in Midden- en Oost-Europa leidt tot verdringing en bijstandstoerisme. Brussel noemde de zorgen ongegrond. Maar de Britse premier Cameron heeft afgelopen week maatregelen voorgesteld om de gevreesde toestroom van Bulgaren en Roemenen in te dammen.

De grap is: de Bulgaren zijn er al. Het aantal ligt naar schatting tussen de 34 tot 44 duizend, aldus het rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) ‘Nieuw in Nederland’ uit juli 2013. Sterker nog: de Bulgaren vormen na de Polen al de grootse groep migranten in Nederland uit Midden- en Oost-Europa. De eerste generatie Bulgaren is zich allang aan het settelen in Nederland.
Na 1 januari zullen er vast meer Bulgaren komen; werken in Nederland wordt dan een stuk eenvoudiger. Maar de vraag is of er een enorme nieuwe toestroom zal komen. Toen in 2007 de tewerkstellingsvergunning afgeschaft werd voor Polen, steeg het aantal dat naar Nederland kwam een beetje, maar het daalde later ook weer. Een gestage stijging van het aantal Polen is te zien vanaf het moment dat het land toetrad tot de EU in 2004.

Dat geldt voor Bulgaren ook; zij zijn rond 2007 toen Bulgarije toetrad tot de EU hier al in groten getale naartoe gekomen. Met tewerkstellingsvergunning of zonder. De meesten hebben in Nederland stilletjes hun weg gevonden. De Bulgaren komen niet, ze zijn er al. Functioneler dan roepen om meer barrières - die toch niet werken - zou daarom het instellen van een simpel en goed integratiesysteem voor EU-burgers zijn. Waar de ‘hordes uit het oosten’ de taal kunnen leren en de weg leren kennen in Nederland. Nu doen de Bulgaren dat zelf voor hun landgenoten die gaan komen. Dat blijkt uit onderzoek van de De Groene Amsterdammer van deze week.