Prodi kreeg tijdens zijn eerste premierschap van 1996 tot 1998 voor elkaar dat Italië met de hakken over de sloot in de kopgroep van de euro mocht. Maar Prodi had het grote resultaat nog niet binnen, of zijn coalitie donderde in elkaar, door postcommunistische ijdeltuiten die toch liever hun eigen dingetje wilden doen dan de eerste linkse regering van Italië ondersteunen. Silvio Berlusconi bedankt ze nog altijd voor hun genereuze geste.

Mario Monti werd in november 2011 tijdelijk aangesteld als premier van een technische regering. Zijn taak is Italië’s geloofwaardigheid in het buitenland herstellen, want dat was een beetje een probleem geworden onder Silvio Berlusconi. En Monti herstelt zich een ongeluk, wat hem prima afgaat. Geen wonder, want hij is zo ongeveer direct door de Europese Unie, de VS en Goldman Sachs aangesteld. Hij wordt op eurotoppen gefêteerd als eindelijk weer eens een normaal mens met wie te praten valt, en je ziet hem voortdurend in onderonsjes met de groten van Europa die voorheen zo ver mogelijk uit de buurt van Berlusconi probeerden te blijven.

Maar het probleem met Italië is en blijft: wat gaat er straks gebeuren? Monti kan er ook niets aan doen dat hij thuis een stel kleuters in het parlement heeft zitten die uiteindelijk samen één grote partij vormen: de BV Eigenbelang. Grappig is dat ze het zelf niet doorhebben. Er is maar één belang dat iedere keer weer van links tot rechts met verschillende excuses wordt verdedigd: 1. onze eigen topsalarissen en baantjes, en 2. die van onze connecties, familieleden en stemmers. Zodra Monti daarbij in de buurt komt, steigert en briest het in de parlementsbanken en wordt alles wat gisteren nog was afgesproken ongeldig. Handen af van onze privileges!

‘Nee, ze zeggen het niet, dat het hun schuld is als we uit de euro worden geschopt’, schrijft comedian Beppe Grillo op zijn blog. ‘Nee, ze zeggen het niet, dat we technisch al failliet zijn. Ze zeggen niet dat we op het randje zitten van dat de pensioenen en de ambtenarensalarissen niet meer worden uitbetaald. Het is allemaal de schuld van Monti, het sociale bloedbad dat nu wordt aangericht, en zo kunnen de politieke partijen, die geen enkele van hun privileges hebben geschrapt, zich begin 2013 weer voor de verkiezingen presenteren met een schoon gezicht. Monti heeft al hun wandaden op zijn schouders genomen.’ Monti’s beweging Vijf Sterren staat op twintig procent in de peilingen. Maar van Beppe Grillo wordt Angela Merkel ook niet blij.